Nauka przez internet

Współczesny świat charakteryzuje się szybkim rozwojem nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia. Dzisiaj świat opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie komunikacji – takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna czy wszelkiego typu komunikatory internetowe.

W początkowej fazie rozwoju były one wykorzystywane głównie do rozrywki, jednak wraz z ich rozwojem zmieniło się także ich przeznaczenie. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat bez internetu, a przykładem, jak może być on wykorzystywany jest między innymi e-learning.

Istota e-learningu

Nauka przez internet (czyli e-learning) to nauczanie dydaktyczne prowadzone na odległość, z wykorzystaniem komputerów i sieci internetowej. Pozwala na ukończenie szkoły, kursów bądź studiów bez konieczności pojawiania się na salach wykładowych i fizycznej obecności w budynku placówki oświatowej.

E learning

E learning

„Istotą e-learningu jest nauka przez Internet, która umożliwia zdobywanie edukacji w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu.” – http://grafika.wse.krakow.pl/. Nauka prowadzona w takim trybie może być uzupełnieniem tradycyjnej edukacji i jedną z form podniesienia wiedzy oraz kompetencji – zwłaszcza w przypadku osób, które nie dysponują zbyt dużą ilością czasu niezbędną do uczęszczania na zajęcia.”

Z drugiej strony nauka przez internet to doskonały sposób na zdobycie wykształcenia przez osoby, które nie mogą uczynić tego w inny sposób – na przykład z powodu inwalidztwa. Warte podkreślenia jest to, iż coraz więcej placówek oświatowych docenia siłę takiego rozwiązania – kursy oraz studia przez internet są już stałą ofertą niemal wszystkich szkół i uczelni.

Zalety i wady e-learningu

Nauka przez internet zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Dzieje się tak dlatego, iż posiada ona szereg zalet, do których należy zaliczyć:
– dowolny czas nauki,
– wygoda (brak konieczności wychodzenia z domu),
– dopasowanie do indywidualnych potrzeb,
– urozmaicenie nauki (dzięki zastosowaniu nowoczesnych multimediów),
– nauka we własnym tempie,
– możliwość pogodzenia nauki z pracą i innymi zajęciami,
– zminimalizowanie strachu i nieśmiałości (które mogą się pojawić w tradycyjnej klasie),
– oszczędność czasu,
– niższe koszty.

Oczywiście nauka przez internet nie jest pozbawiona wad, a do głównych mankamentów takiego rozwiązania zalicza się: brak kontaktu osobistego z osobą prowadzącą zajęcia oraz współtowarzyszami kursu, poczucie odosobnienia oraz częsty brak motywacji. Jednak pomimo tych niedogodności wydaje się, iż znaczenie oraz popularność tego rodzaju nauki będzie stale wzrastać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.