Wszelkiego rodzaju umowy cywilno-prawne zawieramy praktycznie przez większy okres naszego życia. Mają one szczególne znaczenia podczas starania się o zatrudnienie zawodowe. Oprócz umów zawieranych